img

Záchranný archeologický výzkum v Chrudimi – rekonstrukce ulice Na Sádkách

Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán v roce 2012 potřebou opravy opěrné zdi náhonu. Přímo v sousedství bývalého technického zařízení chrudimské vodárny Na Puši byly pod úrovní vodní hladiny byly objeveny zachovalé dřevěné konstrukce. Dendrochronologický průzkum provedený ing. T. Kynclem prokázal, že se jedná o pozůstatky původní výdřevy náhonu datovaného mezi léta 1639 až 1640.

01_– Chrudim – rekonstrukce opěrné zdi náhonu na náměstí U Vodárny a v ulici Na Sádkách.

01_ Chrudim – rekonstrukce opěrné zdi náhonu na náměstí U Vodárny a v ulici Na Sádkách.

02_Dřevěné konstrukce náhonu datované do 17. století.

02_Chrudim. Na Sádkách. Dřevěné konstrukce náhonu datované do 17. století.

03_Dubové piloty vyzdvižené z náhonu.

03_Chrudim. Na Sádkách. Dubové piloty vyzdvižené z náhonu.