img

Záchranný archeologický výzkum v Úhřeticích, okr. Chrudim

V souvislosti s výstavbou areálu firmy Zámečnictví Řivnáč byl na sklonku roku 2011 proveden rozsáhlý archeologický výzkum. Celkem bylo objeveno 46 objektů, které byly následně prozkoumány. Archeologické situace se koncentrovaly v severní části zkoumané plochy, v jižní části byly zničeny pravděpodobně v souvislosti s činností tuněchodské cihelny. Většina nalezených objektů náležela  kultuře s vypíchanou keramikou, registrovali jsme i objekty náležející středoeneolitické kultuře řivnáčské. Překvapením byl zachovaný hrob kultury se zvoncovitými poháry, který naznačuje, že pohřebiště objevené při výzkumu v cihelně pokračovalo i severovýchodním směrem. Výčet pravěkých kultur uzavírá kultura únětická ze starší doby bronzové.

obr. 1 – Úhřetice. Pohled na zkoumanou plochu.

obr. 1 – Úhřetice. Pohled na zkoumanou plochu.

02_Úhřetice. Kůlový žlab náležející kultuře s vypíchanou keramikou. obr. 2_Úhřetice. Kůlový žlab náležící kultuře s vypíchanou keramikou.

 

obr. 3 – Úhřetice. Sídlištní objekt náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 3 – Úhřetice. Sídlištní objekt náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 4 – Úhřetice. Detail vypreparované keramiky náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 4 – Úhřetice. Detail vypreparované keramiky náležející kultuře s vypíchanou keramikou.

obr. 5 – Úhřetice. Pravěký hliník s několikanásobnou superpozicí.

obr. 5 – Úhřetice. Pravěký hliník s několikanásobnou superpozicí.

obr. 6. – Úhřetice. objekt  řivnáčské kultury.

obr. 6. – Úhřetice. objekt řivnáčské kultury.

obr. 7 – Úhřetice. Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry.

obr. 7 – Úhřetice. Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry.

obr. 8 – Úhřetice. Detail zdobeného zvoncovitého poháru.

obr. 8 – Úhřetice. Detail zdobeného zvoncovitého poháru.