img

Záchranný archeologický výzkum ve Vraclavi, okr. Ústí n. O.

Při revitalizaci návsi v obci Vraclav se podařilo v roce 2008 objevit studnu datovanou do 13. stol. Neobvyklý výskyt studny ve vesnickém prostředí spolu s dalšími zjištěními naznačuje, že zdejší hradiště fungující v 11.-13. stol. jako centrum přemyslovské moci směřovalo ve svém vývoji k sídlišti městského typu (podobně jako v Chrudimi či Hradci Králové), tento vývoj však byl z neznámých důvodů přerušen.

01_Vraclav studna prozkoumána svrchní část

01_Vraclav studna prozkoumána svrchní část