img

Obr. 1. Terénní práce – sonda 1 (v pozadí) a sonda 2 (blíže z pohledu).

Obr. 1. Terénní práce – sonda 1 (v pozadí) a sonda 2 (blíže z pohledu)

Obr. 1. Terénní práce – sonda 1 (v pozadí) a sonda 2 (blíže z pohledu)