img

Záchranný archeologický výzkum na stavbě Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli

Výzkum provádí Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli od konce října roku 2012. Záchranný archeologický výzkum byl vyvolaný realizací projektu: Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli.

Výzkumem se podařilo zachytit úpravy prostoru po zániku Horního Města zadlážděním, případně zpevněním povrchu, do něhož byly zapojené i koruny zdiv zaniklých staveb. Pod těmito konstrukcemi se v severovýchodní části zkoumané plochy nacházela mladšími zásahy nenarušená část hřbitova. V jihozápadní části zkoumané plochy objevila přístupová komunikace do města, s ní související objekt, pravděpodobně městská brána, a na ni navazující dům s částečně dochovanými sklepy. V současné době je dokončený výzkum mladšího domu ve střední části zkoumané plochy, probíhá dokumentace (včetně 3D skenování). Z nálezů si zaslouží pozornost zlomky kachlů z několikerých kachlových kamen a cihlový sokl kachlových kamen s fragmenty několika tapetových zeleně glazovaných komorových kachlů in situ.

01 část domu Nového Města ve střední části zkoumané plochy

02_obytný prostor s druhotně vestavěným soklem pro kachlová kamna

03 kachle in situ na soklu kachlových kamen

 

04_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy

05_sklep v objektu v jihozápadní části zkoumané plochy

06_vstupní komunikace a objekt brány